Plaka Üzerindeki Muayene Pulunun Düşmesi Halinde Ne Yapılmalı?

Bilindiği üzere araçlarda yapılan muayene sonrasında plaka üzerine aracın son muayenesine ilişkin bilgilerin görselleştirildiği bir adet resmini de paylaştığımız muayene pulu yapıştırılmaktadır. Muayene pulunun plakadan çıkması ve düşmesi oldukça düşük bir ihtimal olsa da zaman zaman araç plakasına muayene sonrasında yapıştırılan pulun düşmesi veya kaybolması halinde ne yapılması gerektiği, cezasının veya herhangi bir yaptırımının olup olmadığı sorusu sorulmaktadır.

Araç muayenesinden sonra plakaya yapıştırılan pulun kaybolması veya plakadan düşmesi herhangi bir soruna sebep olmamaktadır. Yapılacak olan diğer muayenelerde de herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Zira bu pulun olup olmadığı kontrol edilmemektedir. Dilerseniz bu hususu detaylandırarak izah etmeye çalışalım.

Aracın muayenesinin bulunup bulunmadığı hususunda zaten elektronik ortamda gerekli bilgi girişi yapılmakta, aynı zamanda araç muayene raporunda aracın muayene bilgileri yer almaktadır. (önceden motorlu araç trafik belgesini bu bilgileri işlenmekte idi.) Aynı zamanda yetkililer tarafından plakadan yapılan sorgulamada aracın muayenesinin bulunup bulunmadığı detay bilgileri görüntülenebilmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında araç plakası üzerine muayene sonrasında yapıştırılan pulun bir sebeple kaybolmasının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini, aracınızın muayenesinin bulunup bulunmadığının muayene pulu üzerinden tespit edilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aracınızın bir sonraki muayenesinde de bu pulun bir önemi olmayacaktır.

Aracınızın muayenesini zamanında yaptırmanız, araç muayene raporunu aracınızda bulundurmanız aracınızın muayenesi açısından yeterli olacaktır. Bu durum Emniyet Müdürlükleri veya Trafik Zabıtaları açısından da bir sorun doğurmayacaktır. Plakaya yapıştırılan muayene pulunun sökülmesinin veya kaybolmasının herhangi bir cazası da yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir