Araç Muayenede Ağır Kusurlar

Araç muayenede ağır kusurlar tespit edilmesi halinde araç muayeneden geçememektedir. Ağır kusur sayılan hususlar aracın trafikte seyrederken trafiği tehlikeye düşürecek nitelikte olan kusurlardır. Bu hususların tamamlanmadan aracın muayeden geçmesi mümkün değildir. Bu sebeple araç muayenede ağır kusurlar tespit edilen araçlar muayeneden geçemez, bu kusur giderilerek araç bir ay içinde ikinci kez muayeneye götürülmelidir. Bu yazımızda, araç muayenede ağır kusurlar içerisinde hangi eksiklik ve aksaklıklar yer alıyor, ağır kusur tespiti yapılan araç sahiplerinin neler yapması gerekiyor, tüm bu sorulara yanıtlar bulabilirsiniz.

Muayenede hangi kusurlar ağır kusur sayılmaktadır?

1-Araç Ruhsatı Okunamıyor. Araç muayenesi yaptırılırken araçla birlikte ruhsatın da araç içerisinde bulundurulması gerekmektedir. Ruhsat bulunmadığı taktirde aracın muayenesi yaptırılamaz. Araç ruhsatında yer alan bilgilerin net olarak okunabilir olması araç ile ruhsatın karşılaştırılabilmesi için gereklidir. Ruhsattaki bilgilerin herhangi bir nedenden ötürü okunamıyor olması halinde araç ruhsatının değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ağır kusur nedeniyle araç muayeneden geçemeyecektir.

2-Aracın Rengi ve Yakıt Tipi Farklı. Araç muayenesinde ruhsat ile aracın karşılaştırıldığından bahsetmiştik. Bu karşılaştırmada araçtaki fiziki yapı ile ruhsatta yer alan bilgilerin farklı olması durumunda araç muayeneden geçirilmemektedir. Aracın ruhsatta yazan rengi ile aracın fiziki renginin farklı olması da bu durumlardan biridir. Yine ruhsatta aracın yakıt tipi farklı araçta farklı ise bu durumda da araç muayeneden geçemeyecektir. Bu sebeple araçta yapılacak olan renk veya yakıt değişikliklerinin mutlaka ruhsata işletilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde araç muayeneden geçemeyecektir.

3-Araç Şasi No Bulunamıyor, Yok, Yanlış, Okunmuyor: Araçlarda kimlik numarası diyebileceğimiz şasi numaraları bulunmaktadır. Bu numaralar aracın yasal olarak trafikte yer alması için gereklidir. Araçta şasi numarası bulunmaması, kazınmış olması, yanlış olması, okunmuyor olması ve ruhsatta farklı araçta farklı olması halinde araç muayeneden geçememektedir. Bu uygulamada amaç öncelikle çalıntı araçların trafikte tespit edilmesi ve bu tarz olayların önüne geçilmesidir. Özellikle yeni alınan ikinci el araçlarda araç alınmadan önce araçtaki şasi numarası tespit edilmeli ve ruhsattaki numara ile karşılaştırılmalıdır. Araçta şasi numarası yoksa veya ruhsattakinden farklı ise bu tip araçlar alınmamalı, Emniyet Müdürlüğüne ihbar edilmelidir.

4-Plaka Yok veya Yönetmelikte Belirtilen Özelliklere Uygun Değil. Araçlarda bulunan plakalar yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun yapıda olması gerekmektedir. Araç sahipleri kafalarına göre plakaları araçlarında kullanamazlar. Kabartma yapılmış plakalar, farklı renklerdeki plakalar, rengi solmuş, silik okunmasında güçlük çekilen plakalar vs.gibi plakalar ile araçların trafiğe çıkması yasaktır. Araç muayenelerinde araçların plakaları yakından kontrol edilmektedir. Bu kontrollerde plakaların yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu kontrol edilmektedir. Kontrol esnasında plakaların okunamayacak derecede silik olması, kabartma yapılması, app plaka uygulanmış olması, plakada vida bulunması gibi durumlar tespit edilmesi halinde araç muayeneden geçemeyecektir. Bu gibi bir durumla karşılaşıldığında plakanın değiştirilmesi ve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

5-Fren Etkisi Çok Düşük veya Çok Fazla: Araç muayene edilirken aracın frenleri sıkı bir denetimden geçirilmektedir. Trafik içerisinde araçların frenleri hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple aracın frenlerinin istenilen seviyede tepki veriyor olması gerekmektedir. Muayene esnasında teknisyen tarafından frenlerin etkisinin çok düşük veya çok fazla olduğunun tespiti halinde araç ağır kusurlu sayılır ve muayeneden geçemez. Araç sahibinden bu eksikliği gidermesi istenir. Araç sahibi tarafından kusur giderildikten sonra araç muayene tekrarına götürülmelidir.

6-El Freni Yok veya Kilit Sistemi Çalışmıyor: Araç muayenesi esnasında aracın el freni de detaylı bir incelemeden geçer. Bu inceleme esnasında el freninin olmadığı veya kilit sisteminin çalışmadığı tespit edildiğinde araç ağır kusurlu sayılır ve muayeneden geçemez. El freni aracın güvenlik donanımlarından bir tanesidir. Bu sebeple aracında el freni gerektiği gibi çalışmayan araç sahiplerinin bu eksikliği bir an önce yaptırması gerekmektedir.

7-ABS Sistemi Bozuk, Yok veya Onaysız: Günümüz araçlarının pek çoğu ABS (Anti-lock braking system) fren sistemi ile çalışmaktadır. Bu sistem kısaca aracın daha stabil ve daha etkili frenleme yapabilmesini sağlamaktadır. ABS bulunan araçlarda muayene esnasında bu sistemin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı ve araç bilgisayarında buna ilişkin uyarı bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir. ABS sistemine ilişkin arızası bulunan araçlar muayeneden geçemez. ABS fren sistemi arızası bulunan araç sahiplerinin muayene öncesinde bu arızayı muhakkak yaptırması gerekmektedir.

8-Direksiyon Zor Çalışıyor veya Geri Dönmüyor: Direksiyonlar araçlarda yönlendirmeyi sağlayan mekanizmalar olması hasebiyle en hayati parçalardan bir tanesidir. Bu sebepledir ki direksiyonlar muayene esnasında detaylı bir kontrolden geçirilir. Bu sistemlerde tespit edilen direksiyonun zor çalışıyor olması, geri dönmüyor olması veya hatalı çalışıyor olması gibi durumlarda araç ağır kusur sebebiyle muayeneden geçirilmemektedir. Bu tarz direksiyon problemleri bulunan araç sahiplerinin sadece muayene için değil sürüş güvenliği için de en kısa sürede bu arızaları tamir ettirmeleri gerekmektedir.

9-Ön Cam Onaysız, Yok veya Sürücünün Görüşünü Engelleyecek Hasar Var: Ön camlar sürüş esnasında sağladıkları görüş açısı nedeniyle oldukça önemli donanımlardan bir tanesidir. Bu sebeple araç muayenesi esnasında araçların ön camları yakından incelenir. Özellikle sürücünün görüş açısını engelleyecek derecede hasar veya çatlak bulunan araçlar muayeneden geçemezler. Sürücünün görüş açısını engellemeyecek çatlaklar ise hafif kusur sayılmaktadır. Özellikle ön cam değişikliklerinde yan sanayi üretimi camların takılmasında onay aranmaktadır. Gerekli onaya sahip olmayan ve görüşü bozacak kırılmalara ve yansımalara sebep olan ön camlar da ağır kusurlu sayılmakta, muayeneden geçememektedir.

10-Ön Cam Sileceği ve Yıkama Sistemi Yok veya Çalışmıyor: Ön camların sürüş için hayati öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle ön cam sileceğinin ve yıkama sisteminin araçta mevcut olması ve ön camı temizleyecek şekilde çalışması gerekmektedir. Ön cam sileceğinin ve yıkama sisteminin çalışmaması veya araçta bulunmaması halinde araç ağır kusurlu sayılarak muayeneden geçirilmemektedir.

11-Far / Sinyal Kolu ve Lambaları Fonksiyonunu Tam Olarak Yerine Getirmiyor: Farlar, sinyal kolu ve sinyal lambaları araç muayenesi esnasında detaylı bir şekilde kontrol edilmektedir. Farların hiç çalışmaması veya hatalı çalışması, sinyal kolunun çalışmaması, sinyal lambalarının hiç çalışmaması veya hatalı çalışması halinde araç muayeneden geçirilmemektedir. Kısa ve uzun huzmeli farların, flaşörlerin, sinyal lambalarının fonksiyonlarını kusursuz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Bu tarz eksikliği bulunan araçların muayeneden önce mutlaka tamir ettirilmesi gerekmektedir.

12-Park Lambaları Çalışmıyor veya Yok: Park lambalarının çalışmaması ağır kusur kapsamında sayılmaktadır. Bu sebeple muayeneden önce park lambalarının kontrol edilmesi, patlayan varsa lambalarının yenilenmesi, hatalı çalışıyor ise bu durumun onarılması gerekmektedir. Muayene esnasında park lambalarının bulunmaması veya çalışmaması halinde araç muayeneden geçemez.

13-Dörtlü İkaz Sistemi Fonksiyonunu Yerine Getirmiyor: Dörtlü ikaz lambası araç muayenesi esnasında teknisyenler tarafından kontrol edilen mekanizmalar arasında yer almaktadır. Dörtlülerin araçta bulunmaması, bir veya birden fazlasının çalışmıyor olması ya da hatalı çalışıyor olması aracın ağır kusurlu sayılmasına neden olmakta ve araç muayeneden geçirilmemektedir. Dörtlü ikaz sisteminin önemi nedeniyle her daim çalışır vaziyette tutulması sürüş güvenliği açısından önemlidir.

14-Lastiklerde Yarık, Yırtık, Kesik veya Balon Olmuş: Lastikler de muayene esnasında detaylı kontrolden geçirilmektedir. Muayene esnasında lastiklerin kışlık veya yazlık olduğuna bakılmaz. Ancak sileceklerin yarık, yırtık, kesik veya balon yapmamış olması gereklidir. Saydığımız bu olumsuzluklardan bir tanesi dahi tespit edilirse araç muayeneden geçemez. Lastiklerde bu tarz olumsuzluklar tespit edildiğinde araç sahibi tarafından en kısa sürede lastiklerin onarılması, onarımı mümkün olmayanların ise değiştirilmesi gereklidir.

15-Korna Ses Gücü ve Ahengi Bozuk: Kornalar da muayene esnasında kontrol edilen donanımlardan bir tanesidir. Trafik içerisinde gerek sürücü gerek yaya uyarımı için önemli bir donanım olan kornaların ses gücünün yeterli ve ahenginin düzgün olması gerekmektedir. Muayene esnasında kornanın çalışmadığı, ses gücünün düşük olduğu veya ahenginin bozuk olduğu tespit edilir ise araç muayeneden geçemez. Bu aksaklığın giderilerek aracın muayene tekrarına getirilmesi gerekir.

16-Çamurluklar Yok veya Tekere Sürtüyor: Muayene esnasında yapılan kontrolde çamurluklardan bir veya bir kaçının bulunmaması, tekere sürtecek derecede deforme olması halinde araç muayeneden geçemez. Bu aksaklığın giderilerek aracın tekrar muayenesine getirilmesi gerekir.

17-Hız Göstergesi veya Km Sayacı Çalışmıyor: Araçta yer alan hız göstergesi veya kilometre sayacının mutlaka çalışıyor olması gerekir. Kilometre sayacı veya hız göstergesi çalışmadığı tespit edilen araçlar muayeneden geçemez, bu aksaklıklar giderildikten sonra aracın muayene tekrarına götürülmesi gerekir. Hız göstergesi ve kilometre sayacının çalışmaması araç muayenede ağır kusurlar arasında yer almaktadır.

araç muayenede ağır kusurlar

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm eksiklikler ve aksaklıklar araç muayenesinde detaylı bir şekilde kontrol edilen ve eksikliği saptandığında ağır kusur sayılan hususlardır. Muayene esnasında bu eksikliklerden bir tanesi dahi tespit edildiğinde araç muayeneden geçemeyecektir. Bu sebeple bahsetmiş olduğumuz tüm bu eksikliklerin araç muayeneye götürülmeden önce kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca sadece muayene için değil öncelikle trafikte hem kendi güvenliğimiz hem de sürüş güvenliğini sağlamak için bahsedilen hususların zaman zaman kontrol edilmesini ve tespit edilen aksaklıkların en kısa sürede giderilmesini şiddetle tavsiye ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir