Yeni Araç Alındığında Kaç Gün İçinde Sigorta Yaptırılması Gerekir?

Günümüzde artan sıfır araç fiyatları sebebiyle ikinci el araç alım satımında gözle görülür bir hareket mevcut. Satışların bu denli artması sebebiyle daha önce de dile getirilen ancak etkileyici bir karşılık bulamayan bazı mağduriyetler yüksek sesle daha fazla dile getirildi ve sonunda bu mağduriyetler değerlendirilerek yönetmelikte yerinde bir değişikliğe gidildi…

İkinci el araç satışlarında aracın sigortası yönünden konuya kısaca göz atalım. 01/09/2019 tarihinden önce araç satışlarında sigorta açısından süreç şu şekilde işlemekteydi. İkinci el araç satıldığında aracın önceki sahibinin sigortasını aracın yeni sahibi yeniden sigorta yaptırmadığı taktirde 15 gün boyunca kullanabiliyordu. Dolayısıyla bu 15 günlük süre içinde aracın yeni sahibinin herhangi bir kaza yapması halinde kazanın faturası bir nevi aracı satmasına rağmen önceki sahibine çıkartılıyordu.

Bu uygulama sebebiyle aracı satan kişi kendi kusuru olmamasına rağmen yeni yaptıracağı sigortada prim artışı ile karşılaşıyor, hatta sigorta şirketleri zaman zaman aracın yeni sahibinin yapmış olduğu kaza sebebiyle aracın eski sahibinden rücuan ücret talep edebiliyordu. Bu hususta yaşanan mağduriyetler sebebiyle açılan davalar ve sigorta şirketlerine yapılan şikayetler sonunda, yönetmelikte değişikliğe gidildi.

01/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olan yönetmelik değişikliğine göre artık aracın yeni sahibi tarafından araç satın alındığı andan itibaren sigorta yaptırılması gerekiyor, aksi taktirde aracın yeni sahibi tüm riski kendi üzerine almış olacak.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte yapılan yerinde değişiklik sayesinde artık aracı sattıktan sonra eski araç sahibinin araçla ve resmi işlemleriyle ilgili bir sorumluluğu kalmıyor. Dolayısıyla aracın yeni sahibinin aracın sigortasını yaptırarak kendi sorumluluğunu bilerek hareket etmesi amaçlanıyor.

Kısacası 01.09.2019 tarihi itibariyle ikinci el araç alım satımlarında aracın yeni sahibinin aracı sigortalattırmak için 15 gün süresi bulunmuyor. Yeni araç alanların bu durumu bilerek hareket etmesi ise oldukça önemli. Zira sigorta yapılmayan araçlarda olası bir kaza halinde tüm riskleri araç sahibi tek başına omuzlamak durumunda kalacak.

Ön Cam Yıkama Sistemi Çalışmayan Araç Muayeneden Geçer mi?

Bilindiği üzere periyodik araç muayenelerinde aracın sorunsuz olarak muayeneden geçebilmesi için aracın hayati öneme haiz parçalarının mutlak suretle çalışması gerekiyor. Aracın bu kapsamdaki parçalarında ve sistemlerinde yaşanan bir arıza durumunda araç muayeneden geçemeyecektir. Ön cam yıkama sistemleri  de aracın hayati öneme haiz, küçük ancak bir o kadar etkili parçaları arasında yer almaktadır.

Peki ön cam yıkama sistemleri çalışmayan araçlar muayeneden geçer mi? Burada ön cam yıkama sistemlerini birkaç farklı açıdan ele almak istiyoruz. Öncelikle sıklıkla sorulan bir soruya cevapla başlayalım. Araç muayenesi esnasında cam suyunun olmaması yada az olması aracın muayenesine engel olmayacaktır. Zira bu, bir kusurdan ziyade anlık bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple silecek cam suyunun olmaması veya az olması halinde araç muayeneden hafif kusurla da olsa geçecektir. Yine ön cam sileceklerinin camı iyice temizleyememesi de hafif kusur kapsamında kalacaktır.

Diğer açıdan ön cam yıkama sisteminin herhangi bir sebeple çalışmaması, silecek fıskiyelerinin suyu yeterli derecede püskürtememesi, hatalı bir şekilde cama püskürtememesi, ya da cam suyu borularında yaşanan bir tıkanıklık sonucu fıskiyenin su atamaması ağır kusur kapsamında değerlendirilecektir. Silecek motorunun bozuk olması nedeniyle çalışmayan silecekler de yine ağır kusur kapsamına girmektedir. Bu aksaklıklarla karşılaşılması halinde araç muayeneden geçemeyecek ve bu kusurun giderilmesi istenecektir.

Yine ön cam yıkama sistemlerinde sıklıkla sorulan diğer bir husus da ön cam sileceğinden bir tanesinin veya ikisinin birden olmaması veyahut çalışmaması halidir. Ön cam sileceğinin eksik olması, bir veya ikisinin çalışmaması yine ağır kusur kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple ön cam sileceklerinin çalışmaması da aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmektedir.

Ön cam yıkama sistemlerinde arıza bulunan araçların muayenedeki durumlarından bahsettikten sonra bir de olayın güvenli sürüşler açısından durumunu değerlendirelim.

Ön cam silecekleri çalışmayan, su püskürtme sistemleri arızalı araçların özellikle yağışlı havalarda trafikte seyretmesi oldukça riskli bir durumdur. Zira ön cama gelecek suyun camdan uzaklaştırılamaması halinde şoförün görüşü engellenecek bu durum da kazaya davetiye çıkaracaktır. Bu sebeple özellikle ön cam yıkama ve temizleme sistemlerinin sadece muayene esnasında değil her daim çalışır durumda tutulması araç ve trafikteki diğer araçlar için oldukça önemlidir.

Ön Cam Sileceği Çalışmayan Araç Muayeneden Geçer mi? Arka Sileceği Çalışmayan Aracın Muayenede Durumu Nedir?

Periyodik araç muayenelerinde araçlar neredeyse A dan Z ye varana kadar tüm aksamıyla birlikte detaylıca incelenmektedir. Araçlarda hayati öneme haiz parçaların çalışıp çalışmadığı aracın muayeneden geçip geçmeyeceğini belirleyen ana unsur olarak kabul edilmektedir. Araçtaki bazı kusurlar hafif kusur addedilirken bazı kusurlar da ağır kusur kapsamında değerlendirilmektedir.

Peki ön cam silecekleri veya sileceği çalışmayan araçlar muayeneden sorunsuz bir şekilde geçebilir mi? Periyodik araç muayenesi yapılırken Tüvtürk muayene istasyonlarında araçların ön cam sileceklerinin de detaylı bir şekilde kontrolü yapılmaktadır. Zira ön cam silecekleri aracın hayati öneme haiz parçalarından biri olarak kabul edilmektedir. Herşeyden önce araçlarda bulunan silecek ve buna bağlı yıkama sistemlerinin her daim ihtiyaç halinde çalışacak vaziyette tutulması kazasız sürüşler için önemlidir.

Ön cam sileceklerinin ikisi veya bir tanesi çalışmayan araçlar ağır kusurlu olmaları sebebiyle muayeneden geçememektedir. Böyle bir durumda muayene istasyonu teknisyeni tarafından aracın ilgili sileceklerinin tamir edilerek çalışır vaziyete  getirilmesi hususu aracı muayeneye getiren kişiye belirtilecektir. Bu aşamada araç geçici kusurlu sayılacaktır. Aracın muayeneden geçemediği tarihten itibaren bir ay içinde tespit edilen eksikliğinin tamamlanarak yeniden muayeneye getirilmesi gerekmektedir. Bu süre zarfı içinde aracın muayenesi ücretsiz yapılacaktır.

Bazı araçlarda arka camda da silecek yer alıyor. Yazımızda buraya kadar hep ön camdan bahsettik. Peki arka cam sileceği çalışmıyor ise araç sorunsuz bir şekilde muayeneden geçebilir mi?  Arka cam sileceğinin çalışmaması hafif kusur kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla arka sileceği çalışmayan araçlar muayeneden hafif kusurlu olarak geçebilmektedir. Kısaca ön cam sileceklerindeki aksaklıklar ağır kusur sayılarak araç muayeneden geçemezken arka cam sileceği hafif kusur sayılarak araç muayeneden geçmektedir.