Muayenede Ağır Kusur Nedir

Muayenede ağır kusur nedir sorusu hayli araştırılan bir sorudur. Özellikle araç muayenesi sonucunda, araçta tespit edilen ağır kusur veya kusurlar sebebiyle, aracın muayeneden geçememesi ile birlikte ağır kusurları gösterir muayene raporunu alan araç sahipleri bu durumu merak ediyor. Biz de bu yazımızda muayenede ağır kusur nedir, neler ağır kusur sayılır, ağır kusurlu araç trafiğe çıkabilir mi sorularına ayrı ayrı cevap veriyoruz.

Muayenede ağır kusur nedir?

Ağır kusur, araçların yapılan muayeneleri sonucunda araçlarda tespit edilen ve tamir gerektirecek boyutta olan eksikliklerdir. Bu eksiklikler bir veya birden fazla olabilir. Araçta bir tane ağır kusur dahi olsa muayeneden geçme imkanı bulunmamaktadır. Muayene tekrarı süresi içerisinde (bir ay) bu kusurun giderilerek aracın tekrar muayeneye götürülmesi gerekmektedir.

muayenede ağır kusur tespiti yapan teknisyen

Muayenede ağır kusur tespit edilirse ne olur?

Araçta ağır kusur tespiti halinde muayeneyi gerçekleştiren istasyon tarafından muayene raporu düzenleri. Bu rapora geçici kusurlu araç olduğunu belirtir araç etiketi yapıştırılır. Bu durum aracın ağır kusurlu olduğunu açıkça gösterir ve aracın muayenesi yapılmış sayılmaz. Araçta tespit edilen tüm ağır kusurlar bir aylık süre içerisinde tamamlanmalı ve araç tekrar muayeneye götürülmelidir. Muayene tekrarı için aynı istasyona veya ilde bulunan diğer istasyonlara gidilebilir. 1 aylık süre içerisinde yaptırılacak ilk muayene tekrarı ücretsizdir. Muayene tekrarı hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Muayene tekrarında nelere dikkat edilmeli?

Muayene tekrarında bir önceki muayene raporunun mutlaka götürülmesi gerekmektedir. Muayene tekrarında bir aylık sürenin geçirilmemesi önemlidir. Bir aylık süre geçirildiğinde muayene ücreti tam olarak yeniden tahsil edilmektedir. Tekrar muayenesinde, araçta tespit edilen kusurların tamamının giderilmiş olması önemlidir. Bu kusurların giderilmemesi halinde araç muayenesi tamamlanamaz.

Muayene tekrarında yeniden muayene ücreti alınır mı?

Muayene tekrarlarında aracı muayeneye getiren kişinin eksiklikleri tamamlayarak aracı yeniden muayeneye getirmesi için bir aylık süresi vardır. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilerek muayeneye gelinmesi halinde yeniden muayene ücreti alınmamaktadır. Ancak bu bir aylık süre sonunda araç muayene ücreti yeniden tahsil edilmektedir.

Kaç kere muayene tekrarı yapılabilir?

Muayene tekrarı bir sefere mahsus olarak yapılabilir. Aracın aynı ağır kusurlar sebebiyle veya başka ağır kusurlarının tespit edilmesi halinde araç tekrar muayenesinden de geçemez. Eksikliklerin tamamlanması için araç geri çevrilir. Bu kez araç yeniden muayeneye getirildiğinde araç muayene ücreti yeniden tahsil edilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde araç muayenesi tamamlanmış sayılmamaktadır.

Ağır kusurlu araç trafiğe çıkabilir mi?

Ağır kusurlu araçların trafiğe çıkışına izin verilmemektedir. Bu sebeple bu nitelikteki araçlar trafiğe çıkamaz. Ağır kusurlu veya emniyetsiz olarak tespiti yapılan araçların muayene raporlarına “araç trafiğe açık karayollarında kullanılamaz” şerhi yazılmaktadır. Ağır kusuru sebebiyle eksikliklerinin yaptırılarak tekrar muayenesine getirilmesi istenen araçların en kısa sürede eksikliklerinin giderilerek aracın muayeneye götürülmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak bu yazıyı kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası Nedir?

Muayenesiz araç kullanmanın cezası nedir, muayenesiz araç yakalandığında ne olur, muayenesiz araç trafikten men edilir mi? Araç sahipleri tarafından bu tip sorular, çeşitli platformlarda sıklıkla sorulan soruların başında geliyor. Biz de bu soruların cevaplarını merak edenler için konuyu ele alarak sorulara başlıklar halinde cevap vereceğiz.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası nedir?

Muayenesiz araç kullanmanın para cezası bulunuyor. Bu ceza her yıl artış göstermekte. Muayenesiz aracın kullanımı için uygulanan para cezası, her yıl devlet tarafından yeniden değerleme oranları doğrultusunda artış göstermekte. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, muayenesi geciken araçlar için muayene ücretinin geciktiği her ay için % 5 oranında gecikme bedeli hesaplanarak tahsil edildiği. Bu konuda şu yazımızı okuyabilirsiniz.

muayenesiz arac kullanmak

Muayenesiz araç yakalandığında ne olur, muayenesiz araç trafikten men edilir mi?

Muayenesiz araç yakalandığında öncelikle para cezası uygulanır. 2020 yılı için muayenesiz aracın cezası 288,00 TL’dir. Bu ceza her yıl için yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılır. Muayenesi bulunmayan araç trafik ekiplerince trafikten men edilir ve araç muayene edildikten sonra ancak trafiğe çıkabilir. Burada araç çekici ücreti, otopark ücreti vs. gibi ek ücretler de doğacaktır. Bu sebeple muayenesiz araç ile trafiğe çıkmamak önem arzetmektedir.

Araç muayenesi geciktirilebilir mi?

Araç muayenesini yasal olarak geciktirmek mümkün değildir. Yani son muayene günü içerisinde muayenesi yaptırılmayan araçlarda, son muayene gününden bir gün bile geçse, geciken her ay için fazladan % 5 oranında gecikme bedeli ödenmek zorunda kalınır. Araç muayenesinin geciktirilmesi için geçerli bir sebep dahi olsa bu sonucu değiştirmeyecektir. Araç muayenesinin süresi içinde muayene yaptırılması gerekmektedir.

Araç muayenesi affı olur mu?

Devlet tarafından zaman zaman araç muayenesi bulunmayan araçlar için bu tarz eksikliği bulunması sebebiyle altından kalkılmayacak hale gelen borçlar için af getirilmektedir. Ancak araç muayene affı konusunda şu zaman af gelir demek mümkün değildir. Ayrıca af gelecek umuduyla beklemek ve trafikte aracı bu şekilde kullanmak, olası bir trafik kontrolünde aracın bağlanması ve para cezası ile sonuçlanabilir.

Araç muayenesini yaptırmamak ne gibi sonuçlar doğurur?

Araç muayenesi yaptırmamak öncelikle trafik güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Aracın hayati önem arzeden parçalarının periyodik olarak kontrol edilmemesi halinde olası bir arızanın farkına varamamak büyük kazalara davetiye çıkarmak demektir. Bunun dışında, muayenesiz aracın trafikte kullanılması sebebiyle para cezası ile karşılaşılabilir. Tüm bu olumsuzluklarla karşılaşmamak ve trafikte sürüş güvenliğini sağlamak için araç muayenesinin zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Egzoz muayenesinde nelere bakılır?

Egzoz muayenesinde nelere bakılır sorusu, egzoz muayenesi yaptıracak araç sahipleri tarafından egzoz muayenesi öncesinde merak edilmektedir. Egzoz muayenesine yönelik bu sorulara cevap olmasını umarak hazırladığımız yazımızda, egzoz muayenesinde nelere bakılacağı, nelere dikkate edilmesi gerektiği, egzoz muayene ücretlerinin ne kadar olduğu, egzoz emisyon ölçümlerinin Tüvtürk istasyonları dışında yaptırılıp yaptırılamayacağı gibi konulara değineceğiz.

egzoz muayenesinde araca alttan bakılırken

Egzoz muayenesinde nelere bakılır?
Egzoz muayenesinde özellikle muayene Tüvtürk istasyonunda yaptırılıyor ise muayene daha detaylı yapılmaktadır. Egzoz muayenesinde egzoz sistemi üzerinde yer alan delik ve çatlaklar, bağlantı noktalarındaki delinmeye varacak derecedeki yoğun korozyonlar ve kopmalar ve katalitik konvertörlü yeni nesil araçlardaki konvertörlerin sağlamlıkları kontrol edilmektedir. Ayrıca egzozdan çıkan dumanın içeriği de cihaz yardımıyla kontrol edilerek araç egzozundan standart değerin üzerinde salınım yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

Egzoz muayenesinde nelere dikkat edilmeli?
Egzoz muayenesine gidilmeden önce muayene istasyonları tarafından kontrol edileceği için egzoz üzerinde özellikle gözle görülür mahiyetteki çatlaklar, delikler, bağlantı noktalarındaki kopmalar gibi olumsuzluklar kontrol edilmeli, herhangi bir problem gözlenmesi halinde bu parçaların tamiratları ve değişimleri sağlanmalıdır.

Tüvtürk istasyonları dışında egzoz muayenesi yaptırılır mı?
Tüvtürk araç muayene istasyonları dışında egzoz muayenesi yapan özel muayene istasyonları bulunmaktadır. Bunlar da tıpkı Tüvtürk gibi egzoz muayenesi yapmaya yetkilidir. Dileyen araç sahipleri bu istasyonlarda da araçlarının egzoz muayenelerini rahatlıkla yaptırılabilir. Hatta bu tarz istasyonlarda egzoz muayenesi yaptırmak zaman açısından tasarruf sağlayabilir. Tüvtürk muayene istasyonlarında egzoz muayenesi için randevulu çalışılmadığından zaman zaman yoğunluk yaşanabilmektedir.

2020 egzoz muayene ücretleri ne kadar egzoz muayenesi uzun sürer mi?
2020 yılı için tüm muayene istasyonlarındaki egzoz muayeneleri 80 TL’dir. Egzoz muayenesinden tek seferde sıkıntısız bir şekilde geçebilmek için muayene öncesinde gerekli fiziki kontrolleri yapmak önemlidir. Egzoz muayenesi genel itibariyle muayeneye başlanmasıyla birlikte 15-20 dakikada sonuçlanmaktadır. İstasyonun yoğunluğuna göre bekleme süresi değişecektir.

Egzoz muayenesi yaptırmak için ne gerekir?
Egzoz muayenesine götürülecek aracın tescil belgesi (ruhsat) ile ilgili kişinin T.C kimlik numaralı kimlik belgesinin (ehliyet veya pasaport) götürülmesi yeterlidir.