Şirket Aracı Muayenesi Nasıl Yaptırılır, Aracı muayeneye götürürken nelere dikkat edilmelidir?

Şirket aracı muayenesi nasıl yaptırılır, aracı muayeneye götürürken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, şirket aracının muayenesinde gerekli belgeler hangileridir? Bu sorular, özel şirkete ait ya da şirket tarafından uzun süreli kiralaması yapılan aracın muayene işlemlerinin yaptırılması öncesinde sıklıkla sorulmakta. Bu yazımızda bu sorulara yanıt vereceğiz.

Şirket aracı muayenesi için gerekli evraklar nelerdir?

Şirket çalışanı olsun, şirket sahibi olsun, şirkete ait ya da şirket tarafından kiralanan ve muayenesi şirket tarafından yaptırılacak olan aracı muayeneye götürecek kişi yanında mutlaka kimliğini bulundurmalıdır. Bu , nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi kimliklerden birisi olmalıdır. Şirket çalışanı aracı muayeneye götürmeden önce şirket tarafından hazırlanmış olan, şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerince imzalanan yetkilendirme yazısını muayene istasyonunda ibraz etmelidir.

Yetkilendirme yazısı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar!

Yetkilendirme yazısında yetki verilen kişi ya da kişilerin isim soyisimleri, kimlik numaraları ve şirketin kendi çalışanı olduğunu belirten bir ibare (şirket çalışanı, şirket yetkilisi, şirket elemanı gibi), şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası, yazıyı imzalayan kişinin adı soyadı mutlaka yer almalıdır. Muayene tarihi içerisinde geçerliliği devam eden şirket imza sirküsü de bulundurulmalıdır. Muayene yetkilendirme yazısının üzerinde mutlaka tarih yer almalıdır. Yetkilendirme yazısının muayenenin yapılacağı yıla ait olma zorunluluğu olmamakla birlikte üzerinde tarih bulunmayan yetkilendirme yazısı geçerli değildir. Üzerinde düzenlenme tarihi yer almayan yetkilendirme belgeleri muayene istasyonu tarafından kabul edilmemektedir.

Şirket Aracı ve Şirket Yetkilisi

Yetkilendirme yazısında geçerlilik süresi belirtilecekse (zorunlu değildir) belgenin o süre zarfında geçerli olacağı hususu göz ardı edilmemelidir. Muayene için tanzim edilecek yetkilendirme yazısında birden fazla muayene yaptıracak şirket elemanı ismi yer alabilir. Yine aynı belgede şirketin birden fazla aracı için yetki verilebilir. Muayeneye götürülecek araç veya araçların plakası, plakası yoksa şasi numarası açıkça yazılmalıdır. İstendiği taktirde, hangi aracın hangi eleman tarafından muayene yaptırılacağı da belirtilebilir. Örnek yetkilendirme yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Şirketin aracını muayeneye götürecek kişinin şirket çalışanı olduğunu ispatlayacak bir belgenin de muayenede bulundurulması gerekmektedir. Yetkilendirme yazısı ile aracın farklı türden muayeneleri ve muayene tekrarları, yetkilendirilen kişi tarafından yaptırılabilmektedir. Şirket tarafından yetki belgesi düzenlemek yerine noterden muayene için vekaletname de düzenlenebilir. Muayene işlemleri bu vekaletname ile de rahatlıkla yaptırılabilmektedir.

Muayenede şirket çalışanı, şirket sahibi veya ortağı için gerekli olan belgeler, resmi kurum aracının muayenesinde gerekli olan belgeler ve işlemler farklılık göstermektedir. Tuvturk resmi internet sitesinde konu hakkında yer alan açıklamaya ve detaylara ulaşmak için bağlantıyı izleyebilirsiniz. Şirket haricinde başkası adına kayıtlı bulunan bir aracın muayene işlemleri hususunda da şu yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

Başkası Adına Kayıtlı Araç Muayenesi

Başkası adına kayıtlı araç muayenesi nasıl yapılır? Bu soru genellikle kafa karışıklığına sebep oluyor. Başkasının aracını muayene ettirmek durumunda kalan kişiler muayenenin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyor. Biz de yazımızda bu hususta yapılması gerekenleri kısaca anlatacağız.

Bir kişi bir ayda sahibi olmadığı kaç aracı muayeneye götürebilir?

başkası adına kayıtlı aracı muayene ettiren adam

Bu sorunun iki farklı cevabı bulunuyor. Öncelikle yetki belgesi olmadan bir kişi, bir ayda adına kayıtlı olmayan bir adet aracın muayenesini hiçbir belgeye ihtiyaç olmadan gerçekleştirebilir. Aynı takvim ayı içerisinde, kişi adına kayıtlı olmayan ikinci bir aracın muayenesini yaptırmak isterse, bu durumda noterde yetki belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Noterde düzenlenecek vekaletnamenin aslının muayene esnasında ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamede geçerlilik süresi var ise, ilgili kişi tarafından araç muayenesi bu süre içerisinde yaptırılabilir. Bu süre dolduktan sonra kişi aracın muayenesini yaptırmaya yetkili olmayacaktır. Araç muayenesi için noterde hazırlanmayan, haricen tanzim edilen yetki belgesinin geçerliliği yoktur. (gerçek kişi adına kayıtlı araçlarda)

Noterde yetki verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Başkası adına kayıtlı araç muayenesi için, aynı ay içerisinde kendi adına kayıtlı olmayan, birden fazla aracın muayenesini yaptıracak olan kişi adına düzenlenecek vekaletnamede kişinin isim soyisim ve T.C kimlik numarası mutlaka yer almalıdır. Vekaletname düzenlenirken birden fazla aracı bulunan aynı kişi aynı vekaletnamede birden fazla kişiye yetki verebilir. Yetkili kılınan kişilerin isimlerinin ve kimlik numaralarının tamamının yetki belgesinde yer alması gereklidir.

Ruhsat sahibi olmayan kişi, sahibi başka bir gerçek kişi olan aracı muayeneye götüreceğinde şu hususlara azami dikkat göstermelidir. (tüzel kişiye ait araçlarda durum farklılık gösterecektir.) Öncelikle aracı muayeneye götürecek kişi T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resmi bir kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

Kişi muayeneye ilk götürdüğü aracın olası bir tekrar muayenesini, herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan yaptırabilmektedir. İlk muayenesini yaptırmadığı aracı, tekrar muayenesine götüren kişi ise o ay içerisindeki vekaletnamesiz muayene hakkını doldurmuş sayılmaktadır. Belgesiz muayene ettirilen aracın farklı türdeki tüm muayeneleri aynı ay içerisinde vekaletnamesiz olarak yaptırılabilmektedir. Bu hususta Tüvtürk resmi internet sitesindeki açıklamalara buradan erişebilirsiniz.

Aracın ruhsat sahibi tarafından yahut yetki verdiği başkası tarafından muayeneye götürülmesi esnasında muayeneye gidilecek olan istasyonun randevu ile çalışıp çalışmadığı teyit edilmelidir. Randevulu hizmet veren araç muayene istasyonlarına mutlaka randevu alınarak gidilmelidir.

Araçta Ruhsata Çift Renk İşletme

Araçta ruhsata çift renk işletme işleminin nasıl yapıldığını merak eden pek çok kişi bu sorunun yanıtını arıyor. Özellikle aracında küçük değişiklikler yapmak isteyenler tarafından sıklıkla başvurulan yollardan bir tanesi tavanı piano black folyo ile kaplatmak. Güneş yanığı sebebiyle tavanı kaplatan araç sahibi sayısı da hayli fazla. Durum böyle olunca özellikle muayene esnasında aracın çift renk olması sebebiyle muayeneden geçememe durumu ortaya çıkıyor.

çift renk işletme için bekleyen üç araç

Tüvtürk araç muayenesi esnasında ruhsatta yer almayan aracın orijinal renginden farklı renge sahip kaplamalar veya boyalar sebebiyle araç ağır kusurlu olarak nitelendiriliyor. Bu durum aynı zamanda online olarak devletin ilgili kurumlarına bildiriliyor. Aracın muayeneden sorunsuz geçebilmesi için araçtaki bu değişikliğin eski haline getirilmesi veya ruhsata işletme işlemin yapılması gerekiyor.Değişikliğin kalıcı olması için değişikliğin ruhsata işletilmesi zorunlu. Aksi taktirde araç muayeneden geçememektedir.

Araçta renk değişikliği veya araçta ruhsata çift renk işletme nasıl yapılıyor?

Aracın geçerli bir muayenesi varsa bu durumda muayene istasyonuna başvuru yaparak bu durum tespit ettirilir. Tespit elektronik ortamda Tüvtürk tarafından devletin ilgili kurumlarına online olarak bildirilir. Muayene istasyonunca yapılan bu tespit için ücret talep edilmemektedir. Bu aşamadan sonra kişi notere başvurarak ruhsatın değişim işlemini gerçekleştirir (ruhsat değişiminde gerekli ücretin ilgili bankalara yatırılması gerekmektedir). Bu aşamadan sonra tekrar muayene yaptırmaya gerek yoktur.

Ancak aracın geçerli bir muayenesi yoksa bu durumda araç muayene sokulur. Muayenede renk değişikliği tespit edilir ve araçtaki değişikliğin ruhsata işlenmesi veya eski haline getirilmesi belirtilerek tekrar muayenesine çağrılır. Araçta renk değişikliği ağır kusur olarak nitelendirilmektedir. Bu aşamadan sonra yine notere başvuru yapılarak aracın ruhsatı değiştirilir.

2020 araç ruhsatı değiştirme ücreti (noter) 224,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret değişiklik yapacak kişi tarafından yatırılacaktır. Aracın rengi ile ruhsattaki rengin birbirini tutmaması halinde ağır kusurlu kabul edilerek muayeneden geçemeyen araç, ruhsatın değişimi sonrasında tekrar muayenesine götürülerek muayene işlemi sorunsuz olarak tamamlanır. (araçta başkaca kusur bulunmaması koşuluyla)